Koje su mjere opreza za toranj

A10
a.Ugradnju toranjske dizalice treba izvesti kada brzina vjetra na najvišoj tački toranjske dizalice nije veća od 8m/s.

b.Mora se pridržavati procedura za postavljanje stuba.

c.Obratite pažnju na izbor tačaka za podizanje, a alate za dizanje birajte odgovarajuće dužine i pouzdane kvalitete prema dijelovima za dizanje.

d.Svi odvojivi klinovi svakog dijela toranjske dizalice, vijci i matice spojeni na tijelo tornja su posebni posebni dijelovi i korisnici ih ne smiju mijenjati po volji.
A11
e.Sigurnosni zaštitni uređaji kao što su pokretne stepenice, platforme i zaštitne ograde moraju se instalirati i koristiti,

f.Broj protivutega mora biti pravilno određen prema dužini kraka (vidi odgovarajuća poglavlja).Prije ugradnje grane, na balansni krak se mora postaviti protuteg od 2,65t.Pazite da ne prekoračite ovaj broj.

g.Nakon ugradnje grane, strogo je zabranjeno podizanje grane sve dok se na balansni nosač ne ugradi specificirani uteg.

h.Ugradnja standardnog i armiranog dijela ne smije se proizvoljno mijenjati, inače se podizanje ne može izvršiti.

i.Opći standardni dio se može instalirati samo nakon što je ugrađeno 5 sekcija standardnog dijela ojačanja tijela tornja.


Vrijeme objave: mar-07-2022